Medezeggenschapsraad

De MR bestaat op dit moment uit de ouders Sander de Lange en Martin Verhoeven. Corrie Kreft is op dit moment de enige leerkracht. We willen graag een collega erbij vragen, om bij verkiezingen een goede verhouding te hebben tussen ouders en leerkracht...

Lees verder

Notulen MR

Alle notulen van de MR vergaderingen kunt u hieronder bekijken.   Notulen 25 september 2018

Lees verder


Meerum Terwogtlaan 135

3056 PP Rotterdam

010-2097168

directie@nullmontessoriterbregge.nl