Medezeggenschapsraad

De MR bestaat op dit moment uit de ouders Sander de Lange en Martin Verhoeven. Corrie Kreft is op dit moment de enige leerkracht. We willen graag een collega erbij vragen, om bij verkiezingen een goede verhouding te hebben tussen ouders en leerkrachten.  We vergaderen 8 tot 10 keer per jaar.  Dan bespreken we bijvoorbeeld de protocollen en manieren om het leerlingaantal te vergroten. Ook de verbinding met de wijk, de huisvesting van de hoogbegaafdenafdeling en het vierjarenplan zullen dit schooljaar aan de orde komen.  De notulen van onze vergaderingen zijn door iedereen te lezen. Wilt u contact opnemen met de MR? Dat kan via mail: mrterbregge@rvko.nl.

Terug

Meerum Terwogtlaan 135

3056 PP Rotterdam

010-2097168

directie@nullmontessoriterbregge.nl