Aanname

Deze hoogbegaafdenvoorziening is toegankelijk voor kinderen van RVKO-scholen. 

Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn er nog 5 plaatsen.

 

Door middel van ons aannamebeleid willen we zorg dragen voor een optimale leeromgeving. Kinderen die gaan deelnemen aan de groep worden ingeschreven op de Montessorischool Terbregge.

Het uitgebreide aannamebeleid is op te vragen via lia.keijzer@rvko.nl

 

Het aannamebeleid in het kort:

-Via de directie of de intern begeleider van een RVKO-school wordt het kind aangemeld (na overleg met ouders)

-Een intelligentieonderzoek vormt het startpunt voor de aannameprocedure.

-Er volgen gesprekken met de school, ouders en het kind.

-Een observatie kan deel uitmaken van de procedure.

 

Na deze aannameprocedure volgt een bindend advies.

Terug

Meerum Terwogtlaan 135

3056 PP Rotterdam

010-2097168

directie@nullmontessoriterbregge.nl