Missie en visie

Missie - Wat beloven we de samenleving?

Op Montessori Terbregge gaat geluk vooraf aan succes. Onze leerlingen worden gestimuleerd zichzelf volledig te kennen en te accepteren. Naar school gaan is voor hen een verlengstuk van hun natuurlijke ontwikkeling. Leren is rijkdom en leuk! De school draagt zo bij aan het realiseren van evenwichtige individuen en daarmee aan een betere samenleving.

 

Visie - Wat beloven we de kinderen en hun ouders?

Montessori Terbregge is een veilige haven waarin het maken van fouten, door kinderen, leerkrachten én ouders, op waarde wordt geschat, zeker niet bestraft. Kwetsbaarheid is er een kracht. Leren vindt plaats in een onbevooroordeelde omgeving waarin elk kind de beste versie van zichzelf wordt. Ouders zijn onze natuurlijke partner; zonder hen géén maximaal rendement. Het onderwijs is thuis nabij. Inspiratie halen we uit de directe omgeving: de buurt, de wijk, de stad. Dat leidt tot een school waar alles draait om kwaliteit. Kwaliteit van de pedagogiek én van het onderwijs. Onze kernvisie: gelukkige kinderen, goede resultaten. En ‘gelukkige’ staat daarbij bewust als eerste.

Een strategie geeft aan welk beleid geformuleerd moet worden om de visie waar te maken. 

De strategie voor schooljaar 2017-2018 bestaat uit de volgende drie stappen

1. herijken van het Montessoriconcept

- Montessorimateriaal helemaal op orde gebracht

- lokalen opnieuw ingericht

- begeleiding leerkrachten

- invoering nieuwe rekenmethode (WMBO)

2. meer frequente groepsbesprekingen

- elke vier tot zes weken worden groepsplannen en didactische groepsoverzichten (DGO) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld onder leiding van de intern begeleider

- teamoverleg wordt deels benut om groepsgerelateerde onderwerpen te bespreken (kunnen didactische maar ook pedagogische onderwerpen zijn)

3. leerkrachthandelen onder de loep

- handelwijze per deelgebied (rekenen, spelling en lezen) wordt tijdens teamoverleg besproken

- 'De kunst van het lesgeven' (didactisch model) wordt structureel ingezet

- structurele begeleiding bij invoering rekenmethode (WMBO, 8 bijeenkomsten van 2 uur per keer)

- lesbezoeken (leerkrachten bij elkaar op bezoek en 2 maal per schooljaar formeel bezoek in het kader van de functionerings- en beoordelingscyclus)

Terug

Meerum Terwogtlaan 135

3056 PP Rotterdam

010-2097168

directie@nullmontessoriterbregge.nl